028Her er Kai i sving med  landskapet i Trolldalen. Brua og dalen under er bare provisorisk, men vi sitter med en følelse av at den gamle visdommen stadig gjelder: «Det er intet så permanent som det som skulle være provisorisk».

027

Men det som Rolf steller med, skal definitivt inn i kategorien «permanent».  Det skal bli et lager for forskjellige kvaliteter av pukk og grus. Kanskje får vi i tillegg tak i et transportband som kan brukes under lasting av ballastvogner.