klokke

Vi er kommet så langt at vi kan begynne å tenke på kjøring etter togtabell og hurtigklokke. Klokka er satt til å gå åtte ganger så fort som sann tid. Det  har et par konsekvenser for lokfører og togekspeditør: Det blir etter hvert litt hektisk under opphold på stasjonene. Det skal ringes både til avgivende stasjon og mottakende, og  for lokfører er det viktig at hastigheten på toget må holdes under en viss kontroll for å unngå forsinkelser.

dyvika-hpl

Motorvogna har kort stans ved Dyvika holdeplass under en av de første prøveturene.