Har man hukommelse som en elefant, vil man kanskje huske at i 2011 foretok vi en omkalfatring av banen. I november det året flyttet vi om på et par moduler slik at vi fikk muligheter til et bedre kjøremønster. (Den som er interessert, kan gå nederst på denne sida, klikke på «Older Posts», gjenta det samme på den nye sida, og der, nesten nederst, står en beskrivelse av forrige omkalfatring, samt en beskrivelse av hvor vi har hentet ordet «omkalfatring».

Nå har vi gjort det på ny – altså omkalfatret – og hensiktet var den samme som forrige gang.  Nordre vendesløyfe har nå byttet plass med stasjonsmodul «Veggen».

Med modulene på plass måtte det vatres og siktes før landmålerne kunne si seg fornøyd .060 Deretter ble nye penser og spor lagt slik at trafikken til og fra Veggen stasjon kunne gli uten for mye plunder.

 

Her har Erling og Per gått heftig løs på legging av nye spor inne på stasjonsområdet. Alt skal legges på korkunderlag og helst følge en geometri som er til å leve med.

070

 

Slik ble altså resultatet av den store omlegginga. Vendesløyfe, lokstall og dreieskive er på plass lengst bort. Nesten alle pensene er motorisert med Tortoise og har fått sin egen vippebryter på kontrollpanelet.

Men ennå gjenstår ikke så reint lite arbeid med å få strømsatt alle spor. Og så må det selvfølgelig komme bygninger, landskap etc.