I vendesløyfe sør er siste del av kurven ut av sløyfa alt for knapp. Tallrike avsporinger bærer vitne om dårlig kurvatur.

Det er altså på tide  med en liten sporomlegging. Når vi i tillegg til slakere kurve får en ekstra pens inne på stasjonsområdet, ser livet lysere ut for skiftepersonell og lokførere.