Vi har fått bakgrunnsbilder i metervis og synes selv det forbedret landskapet betraktelig

I bildet under har vi endestasjonen i nord: Veggen stasjon.

I sørenden av anlegget finner vi nå det vi kan kalle et industriområde med en liten bergverksbedrift helt i forgrunnen.

Her er det Rolf som spekulerer på hva vi skal fylle den kvite trekanten med av bygninger, veier og annet landskap. Forløpig er det bare et omreisende marked som har slått seg ned i ene hjørnet. Men myndighetene har bare gitt en svært midlertidig brukstillatelse.