Det lille skifteloket strever hardt med fire vogner.

På verkstedområdet kan dreieskiva omsider tas i bruk.

Ellers er det ikke mye som vitner om stor aktivitet på området.