Ryktene om kronikørens død viser seg å være betydelig overdrevne og har sannsynligvis sitt utspring i den avsindig lange tid det har gått siden forrige innlegg.

Nå skal dette misforhold være ute av verden, for her kommer et nytt innlegg – med bilder!

«Råbygget» er raspet ned til passende landskapsproporsjoner.

Og her er de to FREMOmodulene så å si ferdige. Per og Erling legger siste hand på verket.

Etter snarvisitt i Bodø er de nå kommet heim og skal inn i folden.

I vår ble det altså bygd to FREMO-moduler som i slutten av juni ble transportert til FREMOtreff i Bodø. Nå er begge modulene på plass i kjelleren vår og skal nå innlemmes i anlegget.  På bildet er de løselig oppstilt omtrent der de kommer til å stå. Mellom stasjon «Veggen» i bakgrunnen og de nye modulene kommer det et enkelt forbindelsesspor. Og hitenfor de to modulene kommer en tredje modul der en pens skal gi oss to spor, og der vi planlegger lagerskur el.l.