Første kveld i modellkjelleren.

Oppmøtet var ikke all verden, men vi var da fire ivrige modellbyggere som etter hvert ble enige om å sette i gang med produksjon av lauvtrær i et rimelig beskjedent antall. Neste gang møter vi med loddebolt, loddetinn og koppertråd i rikelige mengder.

Per ville prøvekjøre et av lokene, men fant at en reparasjon var tvingende nødvendig. Her blir han assistert av Erling.