CategoryLogg (norsk)

Ny omkalfatring

Har man hukommelse som en elefant, vil man kanskje huske at i 2011 foretok vi en omkalfatring av banen. I november det året flyttet vi om på et par moduler slik at vi fikk muligheter til et bedre kjøremønster. (Den som er interessert, kan gå nederst på denne sida, klikke på «Older Posts», gjenta det samme på den nye sida, og der, nesten nederst, står en beskrivelse av forrige omkalfatring, samt en beskrivelse av hvor vi har hentet ordet «omkalfatring».

Nå har vi gjort det på ny – altså omkalfatret – og hensiktet var den samme som forrige gang.  Nordre vendesløyfe har nå byttet plass med stasjonsmodul «Veggen».

Med modulene på plass måtte det vatres og siktes før landmålerne kunne si seg fornøyd .060 Deretter ble nye penser og spor lagt slik at trafikken til og fra Veggen stasjon kunne gli uten for mye plunder.

 

Her har Erling og Per gått heftig løs på legging av nye spor inne på stasjonsområdet. Alt skal legges på korkunderlag og helst følge en geometri som er til å leve med.

070

 

Slik ble altså resultatet av den store omlegginga. Vendesløyfe, lokstall og dreieskive er på plass lengst bort. Nesten alle pensene er motorisert med Tortoise og har fått sin egen vippebryter på kontrollpanelet.

Men ennå gjenstår ikke så reint lite arbeid med å få strømsatt alle spor. Og så må det selvfølgelig komme bygninger, landskap etc.

 

Bakgrunnsbilder

Rolf har sikret oss en hel langvegg av Sunnmøre i blått lys, og det er møbelfabrikken  Ekornes som står bak den spektakulære nattscenen.

006

Men først måtte hele den vestre langsida av anlegget flyttes fram så vi kunne montere holdere for platene.  Aasmund og Rolf er i gang med klargjøring.

010Her er bakgrunnen så å si ferdig montert. Ble det ikke stemningsfullt?

 

Brubygging

Den kjente Trolldalen har lenge vært uten skikkelig jernbanebru – i alle fall på anlegget vårt. Vår egen brukonstruktør har i lengre tid arbeidet med å gjenskape virkelighetens «Trolldalsviadukt», og mens han flittig arbeider på sin modell, har vi andre funnet det nødvendig å få opp et provisorium for å avhjelpe den skrikende mangel på adekvate muligheter for å krysse dalen med tog.

512I løpet av noen hektiske arbeidskvelder kom vi så pass langt at tog nå kan trafikkere det vi kaller ei bru.

513

I dalbunnen la vi deretter  noenlunde finmasket hønsenetting før vi flettet sammen strimler av bølgepapp til et nokså stødig flettverk. Oppå det hele skal vi neste byggekveld til med tekstiler og gips.

001Fronten malt i forskriftsmessig grønn farge.  Dalbunnen er belagt med gipsete handduker og for det meste bestrøket med fortynnet gråfarge. I tillegg har vi montert rekkverk på begge sider av sporet.

Og da kan vi slippe et godstog utpå – trukket av El18.

008 007

Mens Kai og Asmund foreviger begivenheten.

Omsider …

… kommer et livstegn fra den dype modellkjeller. Det har blitt arbeidet, om ikke så intenst, så i hvert fall til dels målrettet. Og vi har nå fire lok som er i bra kjørbar stand og som kan ta seg fram på et «banenett» som for det aller meste lar oss nyte togets framføring uten for mange avsporinger og strømløse avsnitt.

Lys i Trolldalen stasjonTrolldalen stasjon har fått innlagt lys i stasjonsbygninga.

Et av prosjektene i høst har vært automatisk styring av veibommer ved hjelp av en ørliten datamaskin (Arduino),  fire infrarøde følere  – alt med tilhørende strømforsyning. Og i går fikk vi det til å virke – enkelte ganger.

MAK passerer planovergang

Nå venter vi i spenning på høstens tur på besøk til Salten Modelljernbaneklubb. Vi er invitert på kjøring og påfølgende julebord. Vi gleder oss!

 

Nå kommer høsten

Første høstsamling begynner selvsagt med kaffe og kaker. Men det blir også lagt planer for aktiviteten i høsthalvåret. Mer om dette senere.

Første kaffeøkt

Men inne i selve anleggsrommet ventet det problemer. Kortslutning på sporet ett eller annet sted. På mystisk og uforklarlig vis forsvant likevel kortslutninga, og vi fikk kjørt litt tog som oppvarming for kommende kvelder.

Og så var det sommerferie

Ja, for de fleste av oss er ferie et ukjent begrep. Noe vi hadde for lenge, lenge siden. Dette misforhold kan muligens skyldes at flere av oss er blitt pensjonister.

I alle fall tar vi nå fri fra bygging og felles kaffestund til vi møtes en gang til høsten.

God sommer!

Rot

De vanlige bildene fra modellanlegg viser som oftest tog i velfriserte landskap, idyller ved linja, familien Preiser på landtur eller hardt arbeidende i godt strukturerte bedrifter. Bare ytterst sjelden får man inntrykk av veien til idyllen.

For å rette på dette avsindige misforhold bringer vi i dag et par bilder av modellbane under bygging. Her er verktøy henslengt, halvferdige komponenter og andre deler strødd utover i et landskap der man knapt aner sporet under rotet.

Ledningsrot ved overgangenDette skal etter hvert bli en planovergang med automatisk styrte bommer. Mer om det seinere.

Per og nye penserSelv om Per gjør sitt beste for å skape orden, er det ikke til å underslå at stasjonsområde Skog så langt ikke tar seg ut til sin fordel.

Marie hjelper tilDa er det godt å få inn ung arbeidskraft som tar et tak med malerkosten.

Pensbytting

Lenge har vi slitt med noen alt for gamle Märklinpenser inne på stasjonsområde Skog. Krappe kurver har fått passasjerer og gods til å skvette veggimellom selv med behersket kjøring på området.

I begge ender av stasjonen er vi nå i ferd med å skifte ut alle fire pensene med nye halvslanke . Ingar og Rolf tar seg av lasker i hver sin ende av stasjonen.

Ingar og nordpensene

Rolf i sørvekselen

Og med det tar vi påskeferie!

Lys i enden av tunnelen

Etter å ha slitt med opplasting av bilder i lengre tid har kronikøren endelig fått et gjennombrudd i de digitale irrganger.

Og det markeres først med et bilde av Aasmund som fører en seierrik kamp med fugeskum og gips på søndre bruhode på Trolldalsviadukten.

Aasmund ved bruhodet

Tett fulgt av Kai og Rolf som landskapspleiere.

Kai og Rolf maler landskap

Julebesøk fra Salten Modelljernbaneklubb

Gode venner besøker hverandre.

Fra SMJK kom sju modellinteresserte på besøk til oss i TGH. Det ble et hjertelig gjensyn fra året før da vi fra Helgeland tok turen til Bodø.

Det åpnet heftig med julebord lørdags kveld på Mosjøen Hotel der det ble spist og drukket – alt med måte – og der man fikk skjerpet konkurranseinstinktet, sett jernbanevideo, og det ble fråtset i jernbaneanekdoter utover kvelden.

Søndag ble formiddagen vekselvis tilbrakt i modellkjelleren og i kjelleren heime hos Rolf der hans samling av jernbanemateriell av mange slag imponerte bodøværingene.

Avskjeden ble tatt like før nordgående dagtogs avgang fra Mosjøen stasjon (hoh 5,61m).