Våren 2003 tok Vefsn Museum kontakt med oss for å høre om vi kunne lage ei utstilling i forbindelse med jernbanens 150-årsjubileum i 2004. Etter kort betenkningstid kom vi fram til at en modell av Mosjøen stasjon måtte være det rette.
 kullrampe1 Modellen skulle så langt mulig gi et bilde av hvordan hele stasjonsområdet så ut da jernbanen ble åpnet til Mosjøen i juli 1940.

Forarbeid: Norsk Jernbanemuseum på Hamar skaffet tegninger som viste sporplaner og plasseringa av bygninger. Dessuten skaffet arkivet deres noen bilder fra anleggstida, men en god del av slike bilder måtte vi skaffe selv. Dessuten måtte vi bygge modeller av anlegg som fantes i 1940, men som er revet nå – som for eksempel kullrampen som ble brukt når damplokomotivene skulle ha drivstoff.

rolf og lokstall Dessuten så ikke lokstallen helt ut som i dag
aasmundrolfeinar1 Spormateriell var Märklin M-skinner som vi fikk kjøpt fra ei privat samling i Mosjøen.

Mosjøen stasjon hadde i 1940 en lengde på ca. 800 meter, noe som ville tilsvare over 9 meter i HO-skala. Selv om vi knep inn litt på lengda, ble det ferdige anlegget nesten 8 meter langt. Det var fra første stund klart at vi måtte dele det hele opp i moduler. Hvert modulbord måler 120×90 cm.

des12 Snille mennesker i Normisjon/Bedehuset lot oss for en meget rimelig penge holde til på bedehusloftet hele vinteren gjennom, og da det nærmet seg sankthanstider kunne vi flytte det ferdige anlegget ned på loftet på Jacobsenbrygga. Monteringa gikk greit, og etter noen dager kunne vi foreta den høytidelige åpninga med Inga Kvalbukt som sentral toginteressert person.
åpning3 Her snakker hun varmt for skikkelige tog på Nordlandsbanen
Modellen sto utstilt hele sommeren med to unge museumsvakter som lokførere for interesserte turister fra inn- og utland.

sfo5