På årsmøtet for 2014 ble det vedtatt at det ikke skal kreves inn kontingent for 2015.

På grunn av laber interesse i hovedgruppa har styret vedtatt å sette aktiviteten der på vent. Det blir altså ikke sendt ut noen plan for høsten 2015.

Virksonheten i modellgruppa fortsetter som før.

Mvh

styret