Hans H. Petersen, Rolf Slind, Per Dyvik, Einar Bech

Årsmøte for 2014 på Mosjøen Hotell 26.2.2015

9 medlemmer møtte.

Vanlige årsmøtesaker med årsmelding, regnskap og valg.

Følgende vedtak ble gjort: 1. Styret gjenvelges.   2. Årsmelding og regnskap enstemming godkjent.  3. Det kreves ikke inn kontingent for 2015. Oppslutningen om møtene har i år vært dalende, og derfor blir det ikke satt opp program for høsten.

Rolf Slind har skrevet årsmeldinga for 2014:

Toggruppen Helgeland har også i år blitt ledet av styret som er Einar Bech, Per Dyvik, Hans Hoff Petersen og Rolf Slind.

Det er i 2014 avholdt styremøter i januar, august og oktober, der vår- og høstprogram settes opp, samt planlegging av julemøte.

Årsmøte ble svholdt 27.03.2014, som alle andre møter på Mosjøen Hotell.

De fleste i styret samles også en dag i uken, utenom sommerferien, med arbeid i modellgruppa, som i flere år har vært så heldige å få være i Hans Hoff Petersens kjellerlokaler i Strandgaten.

Toggruppen har avholdt 10 medlemsmøter på Mosjøen Hotell, dessverre med mindre medlemmer til stede enn tidligere.

På hvert møte har vi et hovedtema for jernbaneintereserte, samt video,  dvd og lysbilder.

Kaffe og sjokoladekake serveres på våre møter.

I november 2013 feiret vi julebord sammen med Salten Modelljernbane i Bodø. Styret bestemte seg derfor til å invitere Salten Modelljernbane og våre venner i Sulitjelma til julebord i Mosjøen. 7 medlemmer fra Bodø kom hit og feiret sammen med oss på lørdag 23.11. med nydelig juletallerken og tilbehør, filmer og hyggelig samvær frem mot midnatt med 20 personer i lokalet. Modellkjøring og omvisning i «togkjelleren» på søndag. Ei flott helg med hyggelige togentusiaster fra Bodø.

Modellgruppa ble i april for 9. gang bedt med til Berlin av Einar Bech, som hadde planlagt et flott program for alle dager.

Mosjøen, 26.02.2015

For styret

Rolf Slind